"Üniversitemiz Bilimsel ve Araştırma Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında yapılacak olan Bilimsel Araştırma, Çalışma, Yayın ve Etkinliklerin etik açısından değerlendirilmesi amacıyla "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Etik Komisyonu Başvuru Formu" ve "Gönüllü Katılım Formu (gerekli ise)", hayvan deneyleri için "Hayvan Deneyleri Başvuru Formu" doldurulup, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna müracaatta bulunmaktadırlar.


Bahsi geçen başvuru formlarında yer alan araştırmalarla ilgili bilgi ve belgelerin (Araştırmanın Konusu, Araştırmanın Niteliği, Araştırmanın Amacı, Araştırmanın Örneklemi, Araştırmanın Yöntemi, Anket Soruları vb. diğer beyan edilen bilgilerin) Etik Kurulunda incelenmesi açısından anlam bütünlüğü bozulmayacak şekilde daha ayrıntılı belirtilmesi kurulumuzca talep edilmekte olup, bu kapsamda etiğe uygunluğunun bir bütün olarak denetleneceği hususunun da bilinmesi istenmektedir. Bu konuda başvuruda bulunacak Öğretim Elemanlarımızın gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu önemle rica ederiz.

F